Lång erfarenhet av nätverk!

Våra konsulter utmanas dagligen och hjälper företag med både enkla installationer och de mer komplexa. När det kommer till nätverksinstallationer är har vi lång erfarenhet att sätta upp komplexa nätverksinstallationer. Det kan handla om att ni behöver flera accesspunkter, eller en centraliserad management. Dvs att ni vill kunna se allt i ert nätverk via en portal. Med hjälp av expertkunskap ihop med erfarenhet kan vi säkerställa ert nätverk ur ett IT-säkerhetsperspektiv i ett förebyggande syfte.