Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamål med insamlingen?

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du oss via vårt kontaktformulär. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Kan jag radera eller rätta information?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.